JBP Nanolink Fille Ha SubQ

Əsasən dolğun həcm vermək ve üz ovalının düzəlməsində tətbiq edilir. “JBP Nanolink Fille HA SubQ “– in istifadə edildiyi bölgələr :

  • yanaq/ çənə kontur plastikasıNanolink Caja Sub-Q 1
  • burnun kontur plastikası
  • sinənin kontur plastikası

 

 JBP FILLE HA NANOLINK

* Qeyri-heyvan mənşəlidirnanolink-Fille-Injection-Area

*Tamamilə təmizlənmiş hyaluron turşusu (endotoksin <0.041 IU /mg )

*biolojik olarak parçalanandır

* unikal  sıx tikilişi sayəsinde uzun müddet qalıcıdır (18 ay )

*dərinin nəmlənməsi ve liftinqi

* homogendir , bərabər bölgü ve yüksək sıxlıq

*nano texnologiya iynə-giriş rahatlığı

*təbii həcm